KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 6257
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETŲ Į KAUNO MARIAS ĮRENGIMAS KAIŠIADORIŲ RAJONE"
22. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. V17-(1.1)-29 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
23. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
24. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
25. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE"
26. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
27. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. V17-419 "DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
28. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2017-2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PATVIRTINIMO
29. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V17-154 ,,DĖL UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL 2014 M. SAUSIO 30 D. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. V17-14 "DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis