KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 6312
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS KAIŠIADORIŲ ŠEIMOS MEDICINOS CENTRE"
22. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI "KAIŠIADORIŲ VANDENYS"
23. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. V17-(1.1)-29 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
24. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
25. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTEKŲ ŪKIO REKONSTRUKCIJA PRAVIENIŠKIŲ KAIME, KAIŠIADORIŲ RAJONE"
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS KAIŠIADORIŲ RAJONE"
27. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
28. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. V17-260 "DĖL ŽASLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
29. DĖL PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAMS-ATVIRAJAI KOLONIJAI ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
30. DĖL VALSTYBĖS IŠPERKAMAI IR (AR) NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI PRISKIRTINO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KASČIUKIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PLOTO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis