KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-82 2009-03-27
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAMS IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAMS IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS

 

2009 m. kovo 27 d. Nr. V17-82 Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 14 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 659, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Kaišiadorių rajono kultūros centrams išnuomoti garso aparatūrą ir patalpas trumpalaikiams renginiams rengti ir patvirtinti 1 val. nuomos įkainius:

1.1. Žiežmarių kultūros centro:

Žiežmarių salės su garso aparatūra ─ 60,00 Lt;

Žiežmarių salės be garso aparatūros ─ 40,00 Lt;

Žiežmarių salės dailės studijos patalpų ─ 20,00 Lt;

Pakertų skyriaus salės ─ 30,00 Lt;

Ringailių skyriaus salės ─ 30,00 Lt;

Liutonių salės ─ 20,00 Lt;

garso aparatūros ─ 20,00 Lt.

1.2. Žaslių kultūros centro:

Žaslių salės su garso aparatūra ─ 30,00 Lt;

Žaslių salės be garso aparatūros ─ 15,00 Lt;

garso aparatūros ─ 30,00 Lt

1.3. Rumšiškių kultūros centro:

Rumšiškių salės su garso aparatūra ─ 80,00 Lt;

Rumšiškių salės be garso aparatūros ─ 50,00 Lt;

Dovainonių skyriaus salės ─ 20,00 Lt;

garso aparatūros ─ 35,00 Lt

1.4. Kruonio kultūros centro:

Kalvių salės su garso aparatūra ─ 35,00 Lt;

Kalvių salės be garso aparatūros ─ 20,00 Lt;

Vilūnų salės su garso aparatūra ─ 45,00 Lt;

Vilūnų salės be garso aparatūros ─ 30,00 Lt;

garso aparatūros ─ 25,00 Lt.

1.5. Palomenės kultūros centro:

Palomenės salės su garso aparatūra ─ 30,00 Lt;

Palomenės salės be garso aparatūros ─ 30,00 Lt;

Zūbiškių skyriaus salės ─ 20,00 Lt;

garso aparatūros ─ 20,00 Lt.

2. Patvirtinti Žiežmarių, Žaslių, Rumšiškių, Kruonio salių nuomos įkainius komerciniams renginiams, organizuojamiems:

2.1. suaugusiesiems ─ 10 % nuo parduotų bilietų sumos;

2.2. vaikams ─ 7 % nuo parduotų bilietų sumos.

3. Patvirtinti Palomenės salės nuomos įkainius komerciniams renginiams, organizuojamiems:

3.1. suaugusiesiems ─ 10 % nuo parduotų bilietų sumos;

3.2. vaikams ─ 5 % nuo parduotų bilietų sumos.

4. Leisti nemokamai naudotis 1 punkte nurodytų kultūros centrų patalpomis pelno esiekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus politines partijas), organizuojantiems nemokamus kultūros renginius.

5. Leisti sumažinti 50 % 1 punkte nurodytų kultūros centrų patalpų nuomos įkainius fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems savivaldybės programas ir projektus.

Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                               Romualdas Urmilevičius

______________

 

 

Į pradžią