KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-529 2008-07-31
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRUI IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRUI IŠNUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS

 

2008 m. liepos 31 d. Nr.V17-529

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 14 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarką, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 659, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Kaišiadorių kultūros centrui trumpalaikiams renginiams rengti išnuomoti garso aparatūrą ir patalpas (pastato unikalus Nr. 4997-6000-9019), esančias Gedimino g. 40, Kaišiadorių mieste:

1.1. žiūrovų salę (patalpų indeksai 1-6 ir 1-7);

1.2. šokių salę (patalpos indeksas 2-1);

1.3. choro patalpą (patalpos indeksas 1-20);

1.4. grimo patalpą (patalpos indeksas 1-12).

2. Patvirtinti nuomos įkainius už valandą:

2.1. žiūrovų salės be garso aparatūros - 100,00 Lt;

2.2. žiūrovų salės su garso aparatūra - 160,00 Lt;

2.3. šokių salės be garso aparatūros - 75,00 Lt;

2.4. šokių salės su garso aparatūra - 100,00 Lt;

2.5. choro patalpos - 30,00 Lt;

2.6. grimo patalpos - 15,00 Lt;

2.7. garso aparatūros - 60,00 Lt.

3. Patvirtinti žiūrovų salės nuomos įkainius komerciniams renginiams, organizuojamiems:

3.1. suaugusiesiems - 15 % nuo parduotų bilietų sumos;

3.2. vaikams - 12 % nuo parduotų bilietų sumos.

4. Leisti nemokamai naudotis 1 punkte nurodytomis patalpomis ne pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus politines partijas), organizuojantiems nemokamus kultūros renginius.

5. Leisti sumažinti 50 % 1 punkte nurodytų patalpų nuomos įkainius fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems savivaldybės programas ir projektus.

6. Leisti sumažinti 70 % 1 punkte nurodytų patalpų nuomos įkainius ne pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat vykdantiems vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio organizavimą.

2008 m. spalio 30 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. V17-623 redakcija

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                               Romualdas Urmilevičius

______________

 

 

Į pradžią