KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V1-777 2013-09-30
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2013–2014 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. V1-777

Kaišiadorys

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488), 61, 62, 63 punktais,

n u s t a t a u  2013–2014 m. šildymo sezono pradžią nuo 2013 m. spalio 1 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Gintaras Gružauskas                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

D. Navickienė

2013-09-30

Į pradžią