KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V1-519 2014-05-06
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V1-130 "DĖL UAB "INSERVIS" IR UAB "KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS" ĮTRAUKIMO Į ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠĄ" PAPILDYMO

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  KAIŠIADORIŲ RAJONO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 2014 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V1-130 „DĖL UAB „INSERVIS“ IR UAB „KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS“ ĮTRAUKIMO Į ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠĄ“ PAPILDYMO

 

2014 m. gegužės 6 d. Nr. V1 - 519

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 8 ir 22 punktais, atsižvelgdamas į UAB „Inlinen“ 2014 m. balandžio 24 d. prašymą ir deklaraciją pretenduojančio teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, 

1. p a p i l d a u  Asmenų, pretenduojančių teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (priedas) įtraukiu UAB „Inlinen“ 3 numeriu.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gintaras Gružauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gegužės 6  d. įsakymo Nr. V1- 519

priedas

 

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO  NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS

 

Asmens, pretenduojančio  teikti bendrojo naudojimo objektų

administravimo

paslaugas, vardas ir pavardė arba pavadinimas

Asmens,

pretenduojančio teikti

bendrojo naudojimo objektų administravimo

paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje

Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas,

 Lt už m²  be PVM

Kita papildoma informacija

1

2

3

4

1. UAB „Inservis“

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2004 metų.

Administruojamų daugiabučių  namų skaičius ir plotas: 135 namai, kurių naudingasis plotas            206 139,76 m2

Daugiabučiuose

namuose, kurių

naudingojo ploto:  iki 1 000 m2

Daugiabučiuose

namuose, kurių

naudingojo ploto:  nuo 1000

iki 3 000 m2

Daugiabučiuose

namuose, kurių

naudingojo ploto: 3 000 ir daugiau m2

Įmonė įkurta daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai:

bendrojo naudojimo patalpų techninė priežiūra, remontas, valymas, inžinerinių sistemų, vandentiekio techninė priežiūra, gedimų prevencija ir šalinimas,

šilumos punktų, dispečerizavimas

nuotolinio valdymo ir stebėjimo programa „ECL Portal“,

termovizinės nuotraukos, pastato sistemų efektyvumo analizė, avarinių tarnybų paslaugos apskaitos duomenų ir techninės dokumentacijos tvarkymas,

bendro naudojimo patalpų ir teritorijų valymo paslaugos, organizuojamas buitinių atliekų išvežimas.

Apdrausta administratoriaus veikla civilinės atsakomybės draudimu 200000 Lt. Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu: 5 (penkeriems) metams.

 

0,12

 

0,12

 

0,12

1

2

3

4

2. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 1991 metų.

Administruojamų daugiabučių  namų skaičius ir plotas: 125 namai, kurių naudingasis plotas            180 281 m2

 

0,12

 

0,12

 

0,12

Įmonė įkurta daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai:

bendrojo naudojimo patalpų techninė priežiūra, remontas, valymas, inžinerinių sistemų techninė priežiūra, gedimų prevencija ir šalinimas, šilumos punktų ir karšto vandens sistemų priežiūra, termovizinės nuotraukos, pastato sistemų efektyvumo analizė, avarinės tarnybos paslaugos, apskaitos duomenų ir techninės dokumentacijos tvarkymas, teritorijų valymo paslaugos, bendrastatybiniai ir specialieji statybos darbai.

3. UAB „Inlinen“

Patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2012 metų.

Administruojamų daugiabučių  namų skaičius ir plotas: 37 namai, kurių naudingasis plotas            72 568,75 m2

0,07

0,07

0,07

Pagrindinė veiklos sritis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas. Pagal sutartis atliekami darbai: bendrojo naudojimo patalpų techninė priežiūra, remontas, valymas, inžinerinių sistemų, vandentiekio techninė priežiūra, gedimų prevencija ir šalinimas, šilumos punktų dispečerizavimas nuotolinio valdymo ir stebėjimo programa, termovizinės nuotraukos, pastato sistemų efektyvumo analizė, avarinių tarnybų paslaugos, apskaitos duomenų ir techninės dokumentacijos tvarkymas, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijų valymo paslaugos, organizuojamas buitinių atliekų išvežimas.

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________

 


 

Į pradžią