KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V1-661 2014-06-25
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO

 

2014 m. birželio 25 d. Nr. V1 -

Kaišiadorys

 

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 8, 22 ir 26 punktais, atsižvelgdamas į UAB „Inservis“ 2014 m. birželio 16 d. raštą Nr.01-171, UAB „Inlinen“ 2014 m. gegužės 5 d. prašymą Nr. PER-87694: 

              1. s u d a r a u  Asmenų, pretenduojančių teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (priedas).

               2. p r i p a ž į s t u  netekusiais galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V1-130 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės UAB „Inservis“ ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą“ ir  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V1-519 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V1-130 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės UAB „Inservis“ ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą“ papildymo“.

                   3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                             Česlovas Neviera

atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas                                                             

 

 

Parengė:

 

Edita Leonavičienė

2014-06-25

Dokumento priedai:
V1-661 - DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO
Į pradžią