KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. V1-441 2016-04-29
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2015-2016 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015–2016 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. V1- 441

Kaišiadorys

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62, 63 punktais,

n u s t a t a u  2015–2016 m. šildymo sezono pabaigą  nuo 2016 m. gegužės 2 d.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Česlovas Neviera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-04-29

 

E. Leonavičienė

Į pradžią