KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-174 2017-06-29
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ MIESTO BAŽNYČIOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ MIESTO BAŽNYČIOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. V17-174

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu,  16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kaišiadorių miesto Bažnyčios gatvės pavadinimą iš „Bažnyčios“ į „Katedros“ pagal Kaišiadorių m. gatvių išdėstymo planą (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į pradžią