KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-182 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-182

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti 2,4 tūkst. Eur 2017 metų savivaldybės biudžeto pajamas, numatytas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti).

2. Padidinti biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Sveikatos apsaugos programai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui išlaidoms – 2,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,9 tūkst. Eur.

3. Padidinti 255 tūkst. Eur 2017 metų savivaldybės biudžeto pajamas, numatytas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

4. Padidinti 255 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialių tikslinių, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų dotacijų, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Investicijų ir verslo plėtros programai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui išlaidoms.

5. Sumažinti 29 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Savivaldybės administracijos direktoriui Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo programai vykdyti (Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas) išlaidoms, ir padidinti asignavimus Seniūnijų veiklos programai vykdyti šiems asignavimų valdytojams:

5.1. Žaslių seniūnui išlaidoms – 15 tūkst. Eur;

5.2. Paparčių seniūnui išlaidoms – 5 tūkst. Eur;

5.3. Nemaitonių seniūnui išlaidoms – 9 tūkst. Eur.

6. Padidinti biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ Švietimo programai vykdyti, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktoriui išlaidoms – 5 tūkst. Eur.

7. Padidinti biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ Seniūnijų veiklos programai vykdyti išlaidoms – 15 tūkst. Eur šiems asignavimų valdytojams:

7.1. Nemaitonių seniūnui išlaidoms – 8 tūkst. Eur;

7.2. Paparčių seniūnui išlaidoms – 7 tūkst. Eur.

8. Padidinti 80 tūkst. Eur 2017 metų savivaldybės biudžeto pajamas, numatytas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, iš valstybės biudžeto kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių.

9. Padidinti 80 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Ūkio plėtros programai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui turtui įsigyti.

10. Padidinti biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ Savivaldybės administracijos direktoriui Ūkio plėtros programai vykdyti išlaidoms – 20 tūkst. Eur.

11. Sumažinti 30 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Pravieniškių seniūnui Seniūnijų veiklos programai vykdyti turtui įsigyti ir, atitinkamai padidinti asignavimus Ūkio plėtros programai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui turtui įsigyti.

12. Sumažinti 13 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Socialinės apsaugos programai vykdyti Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriui išlaidoms ir, atitinkamai padidinti asignavimus Ūkio plėtros programai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui turtui įsigyti.

13. Sumažinti 9,7 tūkst. Eur biudžeto asignavimus iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos, numatytus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžete, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-30 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“, Investicijų ir verslo plėtros programai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui išlaidoms ir, atitinkamai padidinti asignavimus turtui įsigyti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus

Į pradžią