KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-183 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TECHNINĖS KLAIDOS BENDRAJAME PLANE TAISYMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS BENDRAJAME PLANE TAISYMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-183

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr.D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. V17-117 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Kaimo plėtros ir aplinkosaugos komiteto rekomendaciją, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pataisyti žemės ūkio paskirties sklypo, kadastrinis Nr. 4955/0002:434, unikalus Nr. 4400-1475-3267, esančio Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. savivaldybėje, bendrajame plane padarytą techninę klaidą kaip dėl faktinio duomenų neatitikimo, nes ten yra karjeras.

2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo plano pakeitimą ir koregavimą supaprastinta tvarka.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytenis Tomkus

Į pradžią