KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-186 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO AB DNB BANKUI ĮKEISTI PERKAMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO AB DNB BANKUI ĮKEISTI PERKAMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ

 

2017 m. rugpjūčio  24 d. Nr. V17-186

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos parašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V17-125 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 ir 19 punktais ir atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. V17-172 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“ bei 2017 m. liepos 21 d. Kreditavimo sutartį Nr. 0500-2017-127628, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti AB DNB bankui įkeisti Žilvino Meilučio perkamą Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą, esantį J. Aisčio g. 7-5, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. (unikalus Nr. 4998-2009-1015:0007).

2. Nustatyti, kad hipoteka įsigalios, kai bus visiškai atsiskaityta su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi už 1 punkte nurodytą perkamą būstą, tai yra sumokėta šio būsto kaina, netesybos ir įvykdytos kitos prievolės.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytenis Tomkus

Į pradžią