KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-187 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-187

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. liepos 18 d. raštą Nr. (6.47-13) 10-6015 „Dėl valstybės turto perėmimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą, nurodytą šio sprendimo priede.

2. Įgalioti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr.V17-187

priedas

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Inventorinis Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Įsigijimo vertė EUR

Likutinė vertė 2017 m. liepos 31 d., EUR

1.

Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis

1.1

16-80003

Defibriliatorius su monitoriumi

1

8 972,25

0,00

1.2

16-80004

Defibriliatorius su monitoriumi

1

8. 972,25

0,00

1.3

16-80005

Defibriliatorius su monitoriumi

1

8 972,25

0,00

1.4

1680032

Portatyvinis EKG aparatas

1

1 155,00

0,00

1.5

1680033

Portatyvinis EKG aparatas

1

1 155,00

0,00

1.6

1680034

Portatyvinis EKG aparatas

1

1 155,00

0,00

1.7

1680061

Gleivių (skysčių) atsiurbėjas

1

714,00

0,00

1.8

1680062

Gleivių (skysčių) atsiurbėjas

1

714,00

0,00

1.9

1680063

Gleivių (skysčių) atsiurbėjas

1

714,00

0,00

1.10

1680090

Infuzinis švirkštas - pompa

1

2 194,50

0,00

1.11

1680091

Infuzinis švirkštas - pompa

1

2 194,50

0,00

1.12

1680092

Infuzinis švirkštas - pompa

1

2 194,50

0,00

1.13

1680119

„Ambu“ maišas suaugusiems ir vaikams

1

296,10

0,00

1.14

1680120

„Ambu“ maišas suaugusiems ir vaikams

1

296,10

0,00

1.15

1680121

„Ambu“ maišas suaugusiems ir vaikams

1

296,10

0,00

1.16

1680148

Laringoskopas

1

341,25

0,00

1.17

1680149

Laringoskopas

1

341,25

0,00

1.18

1680150

Laringoskopas

1

341,25

0,00

1.19

1680180

Kaušiniai neštuvai

1

315,00

0,00

1.20

1680181

Kaušiniai neštuvai

1

315,00

0,00

1.21

1680182

Kaušiniai neštuvai

1

315,00

0,00

1.22

12060127

Automobilis „Volkswagen Transporter“, valstybinis Nr. DRC 860

1

100 128,61

0,00

1.23

150056

Automobilis „Volkswagen LT28“, valstybinis Nr. AOV 533

1

37 274,99

0,00

1.24

150057

Automobilis „Volkswagen LT28“, valstybinis Nr. AOV 538

1

37 274,99

0,00

1.25

150058

Automobilis „Volkswagen LT28“, valstybinis Nr. AHL 609

1

37 274,99

0,00

2.

Kaišiadorių ligoninei

2.1

K138483

Elektrokardiografas „Cardiovit AT-1“

1

923,89

0,00

2.2

SAM12060210

Automobilis „Volkswagen Transporter“  be GPS, valstybinis Nr. EDC 694

1

90 167,78

0,00

2.3

138482

Automobilis „Volkswagen Golf Variant“, valstybinis Nr. RVZ 834

1

18 543,44

0,00

3.

Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrui

3.1

K130013

Šviesos šaltinis

1

405,32

0,00

3.2

K130014

Lentelė regėjimo aštrumui

1

615,15

0,00

3.3

K130016

Svarstyklės suaugusiems

1

325,82

0,00

3.4

K130017

BPG krepšys

1

827,79

0,00

3.5

K130018

BPG krepšys

1

827,79

0,00

3.6

K130022

Ginekologinių instrumentų rinkinys

1

364,63

0,00

3.7

K130023

Svarstyklės naujagimiams

1

381,72

0,00

3.8

K130024

Ginekologinė kėdė

1

997,74

0,00

3.9

K130025

Garų sterilizatorius

1

2 530,70

0,00

3.10

K130027

Elektrokardiografas „Cardiovit AT-1“

1

923,89

0,00

3.11

K130028

Elektrokardiografas „Cardiovit AT-1“

1

923,89

0,00

3.12

K130032

Svarstyklės suaugusiems

1

325,82

0,00

3.13

K130033

Automatinis hematologinis analizatorius

1

6 139,94

0,00

3.14

K130040

Šviesos šaltinis

1

360,66

0,00

3.15

K130041

Svarstyklės naujag. su ūgio matuokle

1

400,81

0,00

3.16

K130042

Svarstyklės naujag. su ūgio matuokle

1

400,81

0,00

3.17

K130045

Hematolog. analizatorius (skysti regentai)

1

6 446,94

0,00

3.18

K130048

Ginekologinių instrumentų rinkinys

1

382,86

0,00

3.19

K130050

Šviesos šaltinis

1

360,66

0,00

3.20

K2502001

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

0,00

3.21

K2502002

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

0,00

3.22

K2502003

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

0,00

3.23

K2502004

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

0,00

3.24

K2502005

BPG krepšys

1

850,57

0,00

3.25

K2502006

BPG krepšys

1

850,57

0,00

3.26

12060103

Automobilis „MITSUBISHI Outlander“, valstybinis Nr. DNV 566

1

21 137,34

0,00

4.

Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centrui

4.1

2504002

Elektrokardiografas

1

812,96

0,00

4.2

2504004

Analizatorius

1

632,24

0,00

4.3

2504005

Šviesos šaltinis

1

405,32

0,00

4.4

2504006

Šlapimo analizatorius

1

1 038,87

0,00

4.5

2504007

Svarstyklės suaugusiems

1

325,82

0,00

4.6

2504009

Svarstyklės suaugusiems

1

400,81

0,00

4.7

2504011

BPG krepšys

1

850,57

0,00

4.8

2504012

Lentelė regėjimo aštrumui

1

645,91

0,00

5.

Rumšiškių pirminės sveikatos  priežiūros centrui

5.1

2505001

Svarstyklės SEA suaugusiems

1

325,82

0,00

5.2

2505002

Šviesos šaltinis

1

360,66

0,00

5.3

2505003

Ginekologinių instrumentų rinkinys

1

382,86

0,00

5.4

2505004

Lentelė (regėjimo aštrumui)

1

645,91

0,00

5.5

2505005

Elektrokardiografas

1

812,96

0,00

5.6

2505006

BPG krepšys

1

827,73

0,00

5.7

2505007

BPG krepšys

1

850,57

0,00

5.8

2505008

Elektrokardiografas

1

923,89

0,00

5.9

2505009

Ginekologinė kėdė

1

1 047,63

0,00

5.10

2505010

Šlapimo analizatorius

1

1 090,81

0,00

5.11

2505011

Automatinis hematol.analiz. ABX MICROS

1

6 139,94

0,00

6.

                                       Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centrui

 

6.1

2506016

Hematol. analizatorius

1

6 139,94

0,00

6.2

2506018

Svarstyklės suaugusiems

1

325,82

0,00

6.3

2506020

Šviesos šaltinis

1

360,66

0,00

6.4

2506021

Svarstyklės naujagimiams su ūgio matuokle

1

400,81

0,00

6.5

2506023

Ginekologinių instrumentų rinkinys

1

382,86

0,00

6.6

2506025

Bendrosios praktikos gydytojo krepšys

1

850,57

0,00

6.7

2506026

Šviesos šaltinis

1

360,66

0,00

6.8

00016

Automobilis „Volkswagen Golf Variant“  valstybinis Nr. RVZ 835

1

18 543,44

0,00

7.

Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centrui

7.1

1390003

Elektrokardiografas

1

812,96

0,00

7.2

1390004

Elektrokardiografas

1

812,96

0,00

7.3

1390013

Stomatologinė įranga

1

9 372,10

0,00

7.4

1390015

Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti

1

615,15

0,00

7.5

1390016

Ginekologinė kėdė

1

997,74

0,00

7.6

1390018

Ginekologinių instrumentų rinkinys

1

364,63

0,00

7.7

1390021

Hematologinis analizatorius

1

6 139,94

0,00

7.8

1390022Z

Ginekologinė kėdė

1

1 047,63

0,00

7.9

1390023

Šviesos šaltinis

1

360,66

0,00

7.10

1390026

BPG krepšys

1

850,57

0,00

 

Iš viso

91

480178,43

0,00

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUODAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO  TURTO   SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Atsargos kodas

Turto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Vieneto vertė, EUR

Bendra vertė, EUR

1.

Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stočiai

1.1

TT800122

Deguonies balionas su kauke ir reduktoriumi

3

223,65

670,95

1.2

TT800455

Vakuuminiai neštuvai

3

171,15

513,45

2.

Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrui

2.1

MIAX130019

Bendros paskirties kušetė

1

170,59

170,59

2.2

MIAJ130005

DVP (dirbtinis plaučių ventiliatorius)

1

53,77

53,77

2.3

MIAK130026

„Ambu“ maišas

1

69,22

69,22

2.4

MIAL130004

Diagnostinis rinkinys „Econom“

1

84,86

84,86

2.5

MIAM130006

LOR rinkinys

1

91,43

91,43

2.6

MIAN130012

Polichromatinė lentelė

1

104,55

104,55

2.7

MIAQ130021

Chirurginių instrumentų rinkinys

1

123,96

123,96

2.8

MIAR130047

Chirurginių instrumentų rinkinys

1

130,16

130,16

2.9

MIAS130015

Tonometras akispūdžiui

1

141,91

141,91

2.10

MIAT130043

Tonometras akispūdžiui

1

149,01

149,01

2.11

MIAU130044

Tonometras akispūdžiui

1

149,01

149,01

2.12

MIAV130045

Tonometras akispūdžiui

1

149,01

149,01

2.13

MIAW130046

Tonometras akispūdžiui

1

149,01

149,01

2.14

MIAY130049

LOR instrumentų rinkinys

1

200,71

200,71

3.

Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centrui

3.1

MIB825040009

Bendrosios paciento apžiūros kušetė

1

179,12

179,12

3.2

MIB025040001

Priemonė ENG nustatymui

1

11,87

11,87

3.3

MIB125040002

DVP (dirbtinis plaučių ventiliatorius)

1

53,77

53,77

3.4

MIB225040003

Diagnostinis rinkinys "Econom"

1

84,86

84,86

3.5

MIB325040004

LOR rinkinys

1

91,43

91,43

3.6

MIB425040005

Polichromatinė lentelė

1

104,55

104,55

3.7

MIB525040006

Gliukometras "Gluco-Vit"

1

114,69

114,69

3.8

MIB625040007

Chirurginių instrumentų rinkinys

1

130,16

130,16

3.9

MIB725040008

Tonometras akispūdžiui matuoti

1

149,01

149,01

3.10

MIB925040010

LOR rinkinys

1

191,15

191,15

3.11

MIBA25040011

Mikrospirometras

1

246,76

246,76

4.

Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui

4.1

MIBB25050001

Stetoskopas

1

13,90

13,90

4.2

MIBD25050003

Diagnostinis rinkinys „Econom“

1

84,86

84,86

4.3

MIBE25050004

LOR instrumentų rinkinys

1

91,43

91,43

4.4

MIBF25050005

Polichromatinė lentelė

1

109,78

109,78

4.5

MIBG25050006

Gliukometras

1

114,69

114,69

4.6

MIBH25050007

Chirurginių instrumentų rinkinys

1

123,96

123,96

4.7

MIBI25050008

Chirurginių instrumentų rinkinys

1

130,16

130,16

4.8

MIBJ25050009

Tonometras akispūdžiui matuoti

1

141,91

141,91

4.9

MIBK25050010

Tonometras akispūdžiui matuoti

1

149,01

149,01

4.10

MIBL25050011

LOR instrumentų rinkinys

1

191,15

191,15

4.11

MIBM25050012

Microsprirometras

1

246,76

246,76

4.12

MIBC25050002

DPV (dirbtinis plaučių ventiliatorius)

1

53,77

53,77

5.

Žaslių pirminės priežiūros centrui

5.1

MIBX26060011

Bendrosios paciento apžiūros kušetė

1

179,12

179,12

5.2

MI0P81051615

Diagnostinis rinkinys

1

84,86

84,86

5.3

MIBQ26060004

Diagnostinis rinkinys

1

84,86

84,86

5.4

MIBR26060005

LOR rinkinys

1

91,43

91,43

5.5

MIBS26060006

LOR rinkinys

1

91,43

91,43

5.6

MIBT26060007

Polichromatinė lentelė

1

109,78

109,78

5.7

MIBW26060010

Chirurginių instrumentų rinkinys

1

130,16

130,16

5.8

MIBY26060012

LOR instrumentų rinkinys

1

200,71

200,71

5.9

MIBZ26060013

Mikrospirometras

1

246,76

246,76

5.10

MIC026060014

Mikrospirometras

1

246,76

246,76

5.11

MIBN26060001

DPV (dirbtinis plaučių ventiliatorius)

1

53,77

53,77

5.12

MIBO26060002

DPV (dirbtinis plaučių ventiliatorius)

1

53,77

53,77

6.

Žiežmarių pirminės sveikatos  priežiūros centrui

6.1

MIC21390019

Stetoskopas

1

13,90

13,90

6.2

MIC31390009

Dirbt. plaučių ventil. prietaisas

1

53,77

53,77

6.3

MIC41390010

Dirbt. plaučių ventil. prietaisas

1

53,77

53,77

6.4

MIC91390030

Polichromatinė lentelė

1

109,78

109,78

6.5

MICA1390007

Gliukometras

1

114,69

114,69

6.6

MICB1390008

Gliukometras

1

114,69

114,69

 

Iš viso:

61

-

7794,36

 

Į pradžią