KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-188 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TURTO PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-188

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir  įgyvendindama Kaišiadorių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V17-125 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktą, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą – skaitykles „Samsung Galaxy TAB S 8.4“ (3 vnt., vieneto kaina – 433,18 Eur, bendra suma – 1299,54 Eur), apskaitytą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos balanse.

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus

Į pradžią