KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-189 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-189

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Kaišiadorių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V17-125 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. liepos 19 d. raštą Nr. SD 1.10-51 „Dėl garažo perdavimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – garažą, kurio įsigijimo vertė – 980,65 Eur, likutinė vertė 2017 m. liepos 31 d. – 41,40 Eur, unikalus Nr. 4400-0365-1545, plotas – 22,34 kv. m, patalpos šifras plane 4G1p 1-1, apskaitytą Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro balanse, esantį Gedimino g. 55, Kaišiadoryse.

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus

Į pradžią