KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-198 2017-08-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V17-164 "DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO nR. v17-164 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17-198

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V17-164 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo 8.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2. šeima auginanti tris ir daugiau vaikų;“

2. P a p i l d y t i Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V17-164 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo 8 punktą 8.6. papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„8.6. šeima, kuri auginą neįgalų vaiką.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                               Vytenis Tomkus

 

Į pradžią