KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-245 2017-10-26
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. V17-156 "DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRISIJUNGIMU PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, KOMPENSAVIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. V17-156 „DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PRISIJUNGIMU PRIE CENTRALIZUOTO VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, KOMPENSAVIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr.V17-245

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. V17-156 „Dėl Išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kompensavimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Išlaidos kompensuojamos nepasiturintiems gyventojams (būsto savininkams), deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir nuolat joje gyvenantiems, kurių gyvenamojoje vietovėje įgyvendinama: ES struktūrinių fondų finansuojamas investicinis projektas „Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 etapas“, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose, Rumšiškėse), sudarant galimybę prisijungti prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.“

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Gyventojai (būsto savininkas arba vienas iš bendrasavininkų) turi teisę į išlaidų kompensavimą, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžio ir kai kiekvienas suaugęs šeimos narys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų:“

3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Nepasiturinčių gyventojų išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas santykinai nustatant  iki 22 Eur išlaidų dydį 1 prisijungimo metrui. Prisijungimo metrų kiekis nustatomas pagal UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateiktus duomenis.“

4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Išlaidų kompensacijos dydis vienam būstui negali būti didesnis nei 1000 Eur.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytenis Tomkus

 

Į pradžią